Witamy na stronie internetowej klasztoru Braci Mniejszych Konwentualnych - Franciszkanów w Chęcinach

Klasztor pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Zespół klasztorny franciszkanów to ciekawe miejsce. Powstał w 2 poł. XIV w. Został ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1368 r. Kościół zbudowany jest z kamienia łamanego, w stylu gotyckim. Cały dziedziniec otoczony jest budynkami oraz XVII-wiecznym murem kamiennym. W 1465 r., podobnie jak miasto, kościół uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. W latach 1581-1603 świątynia, będąc we władaniu innowierców, została poważnie zdewastowana. Po odbudowie przez starostę Stanisława Branickiego klasztor został ponownie zniszczony przez żołnierzy Franciszka Rakoczego, którzy, plądrując klasztor w poszukiwaniu skarbów, zamordowali trzech mnichów, o czym przypomina marmurowa tablica.
Kolejnym trudnym okresem było wypędzenie zakonników za panowania Aleksandra I. Klasztor przeznaczono wówczas na jedno z najcięższych więzień w Górach Świętokrzyskich. W późniejszym okresie działała tu kolejno szkoła kamieniarska, zakłady mięsne, warsztaty tkackie, łaźnia miejska, schronisko PTTK. W latach 60. XX w. zespół odrestaurowano i zaadaptowano na cele turystyczne: w kościele mieściła się restauracja wraz z hotelem. Mimo ustawicznych protestów, kierowanych do ówczesnych władz partyjnych i państwowych, stan taki trwał aż 19 lat. W 1991 r. klasztor po wielu latach ponownie przejęli franciszkanie.

Historia

Bulla papieża Urbana V (5 marca 1367r.) zezwalająca na założenie klasztoru została wydana na prośbę Kazimierza Wielkiego.

Msze św. i nabożeństwa

Msze św. i nabożeństwa sprawowane w klasztornym kościele w niedziele, święta i dni powszednie.

Wspólnota zakonna

Wspólnota braci Franciszkanów chęcińskiego klasztoru.

Ogłoszenia duszpasterskie

Przeczytaj ogłoszenia duszpasterskie na bieżący tydzień.

Intencje mszalne

Intencje Mszy św. na bieżący tydzień powierzane przez modlących się wiernych.

Czytania na każdy dzień

Lectio Divina to dotykanie Słowa, mające swój początek od Ojców Pustyni, to czytanie, medytacja, modlitwa, kontemplacja.

"SAN DAMIANO"

Centrum Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych "SAN DAMIANO"

Stowarzyszenie "PADRE"

Stowarzyszenie „PADRE” - Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja.

"CUDA POD DACHEM"

„Cuda pod dachem” to akcja, która wspiera franciszkanów
i ich podopiecznych w Chęcinach w czasie prac remontowych ich drugiego domu...


Niech Matka Najświętsza, nasza Pani i Królowa
wyprasza u Jezusa dla każdego z nas obfite łaski Boże i pokój serca.
Szczęść Boże!


BRACIA FRANCISZKANIE

> >FRANCISZKAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZENIA UZALEŻNIEŃ


O. Wojciech Szymczak jest od 1 października 2023 roku dyrektorem Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Chęcinach.
Gratulujemy!> >PRZEKAŻ 1,5% SWOICH DOCHODÓW


Fundacja Brat Słońce działająca przy Kurii Prowincjalnej w Krakowie i nasza wspólnota franciszkańska w Chęcinach zachęca naszych dobrodziejów i ludzi dobrej woli do dokonywania odpisów 1,5% podatku na nasze centrum pomocy ludziom uzależnionym. Należy wpisać numer KRS 0000397954 i podać cel szczegółowy – Chęciny 3. Ulotki z informacjami są wyłożone na krużgankach.> > CUDA POD DACHEM - akcja w ramach Projektu „Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień”


CUDA POD DACHEM - ZBIÓRKA NA REMONT DACHU OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Od 17 lat franciszkanie w Chęcinach towarzyszą uzależnionym od narkotyków w walce z nałogiem. Kiedy młodzi ludzie lądują na ulicy, dotykają dna i dociera do nich, że zmarnowali życie, pomocną rękę wyciągają do nich franciszkanie z Chęcin, którzy razem z kadrą terapeutyczną pomagają im wyjść z uzależnień. San Damiano jest ośrodkiem, gdzie pod franciszkańskim dachem codziennie dzieją się cuda. I ten dach wymaga jak najszybszego remontu, żeby deszcz nie lał się już więcej na głowy pacjentów. .

CUDA POD DZIURAWYM DACHEM

Zabudowania, w których mieści się ośrodek leczenia uzależnień są zabytkowe i bardzo zniszczone. Od wielu lat bracia starają się o dofinansowania na kolejne etapy prac, aby stworzyć potrzebującym dobre warunki. Niedawno otrzymali fundusze na termomodernizację - ale nie na dach. A dach jest w opłakanym stanie - deszcz, śnieg i wiatr bez trudu dostają się do wewnątrz. Dlatego w ramach akcji "Cuda pod dachem" zbieramy 600 000 zł na remont i wymianę dachu nad budynkami ośrodka.


Zbiórkę prowadzi franciszkańska Fundacja Brat Słońce powołana przez Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). Misją Fundacji jest wspieranie dzieł prowadzonych przez franciszkanów, niesienie dobra i troszczenie się ludzi potrzebujących.

> > Remont zabytkowego muru ogrodzeniowego


Zakończony został remont naszego zabytkowego muru ogrodzeniowego od ul. Floriańskiej. Prace remontowe zostały odebrane przez nadzór konserwatorski i budowlany.

Bóg zapłać Panu Grzegorzowi Wawrzkiewiczowi i całej ekipie budowlanej za profesjonalne prace podczas całego remontu. Dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy Chęciny za wszelkie dobro i pomoc w pozyskiwaniu refundacji od Grupy Lokalnego Działania „Perły Czarnej Nidy” z siedzibą w Morawicy i Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Bóg zapłać naszym pacjentom z San Damiano za pomoc przy wywozie gruzu i kamieni podczas prac remontowych. Cieszymy się, że wspólnymi siłami udało się nam doprowadzić do końca kolejne piękne dzieło, które będzie służyć kolejnym pokoleniom.

Niech dobry Bóg błogosławi wszystkich ludzi dobrej woli i daje pokój serca.

o. Janusz Łazarczyk, gwardian klasztoru

> > Podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano” wraz z zastosowaniem w tym celu odnawialnych źródeł energii”


W czwartek, 18 lutego o godz. 13.00 w klasztorze miało miejsce uroczyste podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano” wraz z zastosowaniem w tym celu odnawialnych źródeł energii”.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2.737.726,03 zł. Współfinansowanie z Unii Europejskiej wynosi: 2.326.439,82 zł, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi: 273.698,79 zł. Wkład własny klasztoru wynosi: 136.849,42 zł.
Od stycznia 2019r. do lutego br. na tacę w drugą niedzielę miesiąca od naszych wiernych, modlących się w naszej świątyni zebraliśmy kwotę 49.244,94 zł. Przed nami wyłonienie wykonawcy i prace remontowe, które mają zakończyć się do końca 2022 r.

W tym miejscu z serca dziękujemy za wasze wszelkie ofiary i dary serca oraz za wspólną troskę o nasz Zabytkowy Klasztor Franciszkanów i Franciszkańskie Centrum Pomocy Ludziom Uzależnionym w Chęcinach.

o. Janusz Łazarczyk, gwardian klasztoru


> >SPECJALNY ODPUST OJCA ŚWIĘTEGO W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ


Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą. Odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach.


> > Biblioteka klasztorna w zasięgu ręki


Skatalogowana biblioteka klasztorna stoi przed Tobą otworem. Wystarczy kliknąć na link umieszczony poniżej, by uzyskać dostęp do zasobów naszej biblioteki. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce można uzyskać informacje o danej pozycji książkowej - wyszukiwać można wg autora, tytułu lub haseł.
Po wyszukaniu książki można napisać do o. Pawła Chmury z zapytaniem o dostępność książki na e-mail: pawchmur@icloud.com z instrukcją odbioru.
Można też zalogować się i uzyskać pełną informację o danej pozycji książkowej.
Zachęcamy do korzystania.


o. Paweł Chmura

> > Prace przy malowaniu kościoła – zakończone
Po kilku tygodniach intensywnych prac zakończone zostało malowanie naszego kościoła. Prace zostały odebranie przez nadzór konserwatorski i budowlany. Całkowity koszt malowania świątyni wyniósł 49.989,82 zł.
Jesteśmy wdzięczni Lokalnej Grupie Działania „Perły Czarnej Nidy” za dotację w wysokości 39.989,82 zł. Pozostała kwota to 10.000 zł, którą zebraliśmy od naszych dobrodziejów i sympatyków naszego klasztoru.

Dziękujemy firmie budowlanej Pana Grzegorza Wawrzkiewicza z Sielca koło Staszowa za rzetelne i profesjonalne prace malarskie naszego kościoła.
Bóg zapłać wiernym naszej franciszkańskiej świątyni za każdą ofiarę i wszelkie dobro. Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam swoim błogosławieństwem i pokojem serca.

o. Janusz Łazarczyk> > Prace remontowe przy wymianie dachu - zakończone


Prace remontowe przy wymianie dachu nad nawą główną kościoła zostały już zakończone i odebrane przez konserwatora zabytków oraz nadzór budowlany. Jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc materialną i modlitwę w naszej intencji. Prosimy nadal o wsparcie finansowe, które pozwoli nam zgromadzić wkład własny na pokrycie kosztów remontu dachu.
Niech dobry Bóg wynagrodzi wszystkim za ofiary i modlitwę w tej intencji.

> >    


Niech Bóg bogaty w Miłosierdzie ogarnia swoją miłością
nasze rodziny i nasze wspólnoty.
Szczęść Boże!


BRACIA FRANCISZKANIE

PORTALE INTERNETOWE

galeria 

galeria 
Strona uruchomiona 1.01.2017
podaruj

Pomnóż z nami
dobro
archiwum Historia
Wydarzenia
Galerie
Akcje