KONTAKT

Klasztor pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

ul. Franciszkańska 10

26-060 Chęciny

telefon stacjonarny:   41 3151069

adres mailowy:   checiny@franciszkanie.pl

Nasze klasztorne konto bankowe:

Bank Pekao S.A. Kielce

nr rachunku: 50 1240 1372 1111 0000 1216 9100

Franciszkański Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych "San Damiano"

telefon stacjonarny: (41) 3151140

telefon komórkowy: 664 064 569

podaruj

Podaruj nam
1% swojego
podatku
archiwum Historia
Wydarzenia
Galerie
Akcje