OFICJUM O MĘCE PAŃSKIEJ

Zaczynają się psalmy, które zebrał święty Ojciec nasz Franciszek dla uczczenia i upamiętnienia, i uwielbienia Męki Pana.
Odmawia się je przy wszystkich godzinach dnia i nocy.
Zaczynają się od komplety Wielkiego Piątku, ponieważ tej nocy Pan nasz Jezus Chrystus został pojmany i uwięziony.

I wiadomo, że św. Franciszek odmawiał w ten sposób to oficjum: najpierw odmawiał modlitwę,
której nas nauczył Pan i Mistrz: Najświętszy Ojcze nasz itd. z modlitwami pochwalnymi,
tzn. Święty, święty, święty, jak się wyżej zawiera. Po modlitwach pochwalnych z oracją zaczynał tę
antyfonę: Święta Maryjo. Najpierw odmawiał psalmy o Świętej Maryi, potem inne wybrane przez siebie
psalmy, a na zakończenie wszystkich psalmów mówił psalmy o Męce Pańskiej. Po zakończeniu psalmu
odmawiał tę antyfonę: Święta Maryjo Dziewico; odmówieniem antyfony kończyło się oficjum.CZĘŚĆ I: NA ŚWIĘTE TRIDUUM WIELKIEGO TYGODNIA I NA DNI W CIĄGU ROKU

KOMPLETA

Antyfona.

1 Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie,
2 Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem
i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego,
umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Psalm I

1 Boże, objawiłem Tobie moje życie * łzy moje położyłeś przed Twoim obliczem. (Ps 55, 9)
2 Wszyscy nieprzyjaciele moi zło przeciw mnie obmyślali (Ps 40, 8 - R)
i wspólnie odbyli naradę. (Ps 70, 10b - G)
3 Odpłacili mi złem za was * i nienawiścią za moją miłość. (por. Ps 108, 5)
4 Zamiast mnie miłować, uwłaczali mi * ja zaś modliłem się. (Ps 108, 4)
5 Mój Ojcze Święty (J 17, 11), Królu nieba i ziemi, nie odstępuj ode mnie
bo zagraża ucisk i nie ma nikogo, kto by udzielił pomocy. (Ps 21, 12 - R)
6 Nieprzyjaciele moi zawrócą (R) wstecz * w jakimkolwiek dniu wezwę Ciebie:
oto wiem, że jesteś moim Bogiem. (Ps 55, 10 - por. R)
7 Przyjaciele moi i moi bliscy przybliżyli się i stanęli naprzeciw mnie
moi bliscy z daleka stanęli. (por Ps 37, 12 - R)
8 Oddaliłeś ode mnie moich znajomych * uznali mnie za wstrętnego dla siebie,
jestem jak więzień i wyjść nie mogę. (Ps 87, 9 - por. R)
9 Ojcze Święty (J 17, 11), nie oddalaj ode mnie Twej pomocy (Ps 21, 20)
Boże mój, pamiętaj o pomocy dla mnie. (por. Ps 70, 12)
10Przyjdź mi z pomocą Panie, Boże zbawienia mego. (Ps 37, 23)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Antyfona.

1 Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie,
2 Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego
Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem
i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego,
umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wiadomo, że tę antyfonę wyżej przytoczoną odmawia się we wszystkich godzinach.
Zastępuje ona antyfonę, kapitulum, hymn, werset i orację, zarówno w jutrzni,
jak i w innych Godzinach. Każda Godzina składała się tylko z tej antyfony i z odpowiednich psalmów.
Na zakończenie oficjum św. Franciszek zawsze odmawiał:

Błogosławmy Panu Bogu żywemu i prawdziwemu (1 Tes 1, 9); oddawajmy Mu zawsze sławę, chwałę,
cześć, błogosławieństwo (por. Ap 4, 9) i wszelkie dobra. Amen. Amen. Niech się stanie.
Niech się stanie.


JUTRZNIA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm II

1 Panie, Boże zbawienia mego wołałem we dnie i w nocy przed Tobą.
2 Niech dojdzie moja modlitwa przed Twoje oblicze * nakłoń ucha Twego na moją prośbę. (Ps 87, 2-3)
3 Spójrz na moją duszę i uwolnij ją ze względu na mych nieprzyjaciół wybaw mnie. (Ps 68, 19)
4 Ponieważ ty odłączyłeś (R) mnie od łona, nadziejo moja od piersi mej matki
Tobie jestem oddany od urodzenia.
5 Od łona matki mojej Ty jesteś moim Bogiem nie odstępuj ode mnie. (Ps 21, 10-12a)
6 Ty znasz moją hańbę i moje zawstydzenie i niesławę moją.
7 Wszyscy, którzy mnie prześladują, są przed Twoim obliczem me serce oczekiwało hańby i nędzy.
8 czekałem na kogoś, kto by się ze mną smucił i nie było nikogo na kogoś,
kto by pocieszył i nie znalazłem. (Ps 68, 20-21)
9 Boże, niegodziwcy powstali przeciw (R) mnie i zgromadzenie możnych czyhało na me życie
i nie zważali na Ciebie. (Ps 85, 14)
10 Zaliczono mnie między schodzących do grobu stałem się jak człowiek bez pomocy,
wolny wśród umarłych. (Ps 87, 5-6a)
11 Ty jesteś najświętszym Ojcem moim Królu mój i Boże mój. (Ps 5, 3b; 43, 5a)
12 Pośpiesz mi z pomocą Panie, Boże zbawienia mego. (Ps 37, 23)


PRYMA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm III

1 Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną bo w Tobie ufa dusza moja.
2 w cieniu Twoich skrzydeł będę miał nadzieję dopóki nie przeminie nieprawość.
3 Będę wołał do mego najświętszego Ojca najwyższego Pana, który dobrze mi czyni.
4 Posłał z nieba i uwolnił mnie tych, którzy mnie depczą, wydał na pohańbienie.
5 Zesłał Bóg miłosierdzie swoje i prawdę swoją duszę moją wyrwał (Ps 56, 1-5a)
od bardzo mocnych nieprzyjaciół moich i od tych, którzy mnie nienawidzą,
ponieważ umocnili się nade mną. (por. Ps 17, 18)
6 Sidła zastawili na moje nogi i ugięli moją duszę.
7 Wykopali dół przede mną i wpadli do niego.
8 Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje zaśpiewam i psalm odmówię.
9 Zbudź się, chwało moja, zbudź harfo i cytro ja obudzę się o świcie.
10 Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie i będę Ci mówił psalm wobec narodów.
11 Bo miłosierdzie Twoje aż do niebios zostało wywyższone i aż pod chmury prawda Twoja.
12 Wznieś się ponad niebiosa, Boże a chwała Twoja ponad całą ziemię. (Ps 56, 7-12)

Wiadomo, że wyżej przytoczony psalm zawsze odmawia się w prymie.


TERCJA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm IV

1 Zmiłuj się nade mną, Boże, bo podeptał mnie człowiek cały dzień zwalczał mnie i uciskał.
2 Moi nieprzyjaciele przez cały dzień mnie deptali ponieważ wielu przeciwko mnie walczyło. (Ps 55, 2-3)
3 Wszyscy nieprzyjaciele moi zło przeciw mnie obmyślali niegodziwe zamiary przeciwko mnie powzięli.
(Ps 40, 8b-9a - por. R)
4 Ci, którzy strzegli mojej duszy wspólnie odbyli naradę. (Ps 70, 10)
5 Wyszli na zewnątrz i rozmawiali (R) razem. (G) (por. Ps 40, 7-8)
6 Wszyscy, którzy mnie widzieli, wyśmiewali się ze mnie mówili ustami i kiwali głową. (Ps 21, 8)
7 Ja zaś jestem robak, a nie człowiek pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa. (Ps 21, 7)
8 Ze względu na nieprzyjaciół stałem się wielkim pośmiewiskiem dla moich bliskich
i postrachem dla moich znajomych. (Ps 30, 12)
9 Ojcze Święty (J 17, 11), nie oddalaj ode mnie Twej pomocy wejrzyj ku mojej obronie. (por. Ps 21, 20)
10 Pośpiesz mi z pomocą Panie Boże zbawienia mego. (Ps 37, 23)


SEKSTA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm V

1 Głosem moim wołałem do Pana głosem moim błagałem Pana.
2 Wylewam przed Jego obliczem moją modlitwę i moje utrapienie Jemu wyznaję.
3 Gdy duch mój ze mnie uchodził Ty znałeś ścieżki moje.
4 Na drodze, którą chodziłem pyszni ukryli na mnie sidło. (por. R)
5 Rozglądałem się w prawą stronę i widziałem i nie było nikogo, kto by mnie poznał.
6 Straciłem możność ucieczki i nie ma nikogo, kto ratowałby moje życie. (Ps 141, 2-5)
7 Bo dla Ciebie znosiłem hańbę zawstydzenie okryło moją twarz.
8 Stałem się obcy dla moich braci i cudzoziemcem dla synów mej matki.
9 Ojcze Święty (J 17, 11), żarliwość o dom Twój pożera mnie i zniewagi urągających Tobie
spadły na mnie. (por. Ps 68, 8-10)
10 Z radością przeciw mnie zbiegli się nagromadzili na mnie kary, a ja nie wiedziałem. (Ps 34, 15)
11 Liczniejsi są nad włosy mej głowy ci którzy nienawidzą mnie bez powodu.
12 Umocnili się nieprzyjaciele moi, którzy mnie niesprawiedliwie prześladowali oddawałem to,
czego nie zrabowałem. (Ps 68, 5)
13 Powstali niegodziwi świadkowie pytali mnie o to, czego nie wiedzieli. (Ps 34, 11)
14 Oddawali mi złem za dobro (Ps 34, 12) i uwłaczali mi ponieważ postępowałem dobrze. (Ps 37, 21)
15 Ty jesteś najświętszym Ojcem moim Królu mój i Boże mój. (Ps 5, 3b; 43, 5a)
16 Pośpiesz mi z pomocą Panie Boże zbawienia mego. (Ps 37, 23)


NONA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm VI

1 O, wy wszyscy, którzy przechodzicie drogą zwróćcie uwagę i zobaczcie, czy jest boleść,
jak boleść moja. (Lm 1, 12)
2 Bo otoczyła mnie sfora psów obległa mnie gromada złoczyńców. (Ps 21, 17)
3 Oni zaś zastanawiali się i przyglądali mi się * podzielili między siebie moje szaty
i rzucili los o moją suknię. (Ps 21, 18b-19)
4 Przebili moje ręce i moje stopy * policzyli wszystkie moje kości. (Ps 21, 17c-18a - R)
5 Otworzyli na mnie swoje usta * jak lew, który porywa i ryczy. (Ps 21, 14)
6 Zostałem jak woda wylany * i rozsypały się wszystkie moje kości. (Ps 21, 15a-b)
7 Serce moje stało się podobne do wosku topniejącego * we wnętrzu moim. (Ps 21, 15c - R)
8 Moc moja wyschła jak skorupa * a język mój przywarł do podniebienia mego. (Ps 21, 16a-b)
9 I dali mi żółć na pokarm * i w moim pragnieniu napoili mnie octem. (Ps 68, 22)
10 W proch śmierci mnie strącili (por. Ps 21, 16c) * i nad miarę powiększyli ból ran moich. (Ps 68, 27b)
11 Zasnąłem i powstałem (Ps 3, 6 - R) * i Ojciec mój najświętszy przyjął mnie z chwałą.
(por. Ps 72, 24c)
12 Ojcze Święty (J 17, 11), ująłeś moją prawą rękę i według Twej woli wyprowadziłeś mnie *
przyjąłeś mnie z chwałą. (Ps 72, 24 - R)
13 Cóż bowiem mam w niebie * i czego chciałem od Ciebie na ziemi? (por. Ps 72, 25)
14 Zobaczcie, zobaczcie, że ja jestem Bogiem, mówi Pan * wywyższę się wśród narodów
i wywyższę się na ziemi (por. Ps 45, 11)
15 Błogosławiony Pan Bóg Izraela (Ps 71, 18a; Łk 1, 68a), który odkupił dusze swoich sług
swoją własną krwią najświętszą * i nie opuści nikogo, kto w Nim ufność pokłada. (por. Ps 33, 23 - R).
16 I wiemy, że przyszedł * że przyjdzie sądzić sprawiedliwość. (por. Ps 95, 13a-b - R)


NIESZPORY

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm VII

1 Wszystkie narody klaszczcie w dłonie * chwalcie Boga radosnym głosem.
2 Bo Pan wysoki * straszliwy, Król wielki nad całą ziemią. (Ps 46, 2-3)
3 Bo najświętszy Ojciec z nieba, Król nasz, przed wiekami * posłał z wysoka swego
umiłowanego Syna i dokonał zbawienia na ziemi. (por. Ps 73, 12)
4 Niech weselą się niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy się morze i to,
co je napełnia * będą cieszyć się pola i wszystko, co na nich się znajduje. (Ps 95, 11-12a)
5 Śpiewajcie Mu pieśń nową * śpiewaj Panu, cała ziemio. (Ps 95,1)
6 Bo Pan jest wielki i godzien wielkiej chwały * straszliwy ponad wszystkich bogów. (Ps 95, 4)
7 Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i cześć * oddajcie Panu chwałę Jego imienia.
(Ps 95, 7-8a)
8 Składajcie ciała wasze w ofierze i dźwigajcie Jego święty krzyż *
i zachowujcie aż do końca Jego najświętsze przykazania. (por. Łk 14, 27; 1 P 2, 21)
9 Niech całą ziemia zadrży przed Jego obliczem * powiedzcie wśród narodów,
że Pan zakrólował z drzewa (por. Ps 95, 9b-10a - G/R)

Dotąd odmawia się codziennie od Wielkiego Piątku do święta Wniebowstąpienia.
W święto zaś Wniebowstąpienia dodaje się następujące wersety:

10 I wstąpił do nieba, i siedzi po prawicy najświętszego Ojca w niebie (por. Skład Apostolski);
bądź wywyższony, Boże, ponad niebiosa * a chwała Twoja ponad całą ziemię. (Ps 56, 6)
11 I wiemy, że przyszedł, że przyjdzie sądzić sprawiedliwość. (por. Ps 95, 13a-b - R)


Wiadomo, że od Wniebowstąpienia do Adwentu w taki sam sposób odmawia się codziennie ten psalm, mianowicie:
Wszystkie narody ze wspomnianymi wyżej wersetami, mówiąc Chwała Ojcu, tam gdzie kończy się psalm, mianowicie:
że przyjdzie sądzić sprawiedliwość.
Wiadomo, że wymienione wyżej psalmy odmawia się od Wielkiego Piątku do Niedzieli Zmartwychwstania.
Odmawia się je również w ten sposób od oktawy Zesłania Ducha Świętego do Adwentu i od oktawy Objawienia
Pańskiego do Niedzieli Zmartwychwstania z wyjątkiem niedziel i głównych świąt,
w które się nie odmawia; w inne zaś dni odmawia się codziennie.CŻĘŚĆ II: W OKRESIE WIELKANOCNYM

KOMPLETA - W Wielką Sobotę Wieczorem

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm VIII

1 Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz mi na pomoc.
2 Niech się zawstydzą i zmieszają ci * którzy czyhają na moje życie.
3 Niech zawrócą wstecz i zarumienią się ze wstydu * którzy mi źle życzą.
4 Niech natychmiast zawrócą zawstydzeni ci * którzy mi mówią: "dobrze ci tak, dobrze ci tak".
5 Niech się radują i cieszą w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają * i ci,
którzy kochają Twoje zbawienie, niech mówią zawsze: Pan niech będzie uwielbiony.
6 Ja zaś jestem biedny i ubogi * Boże wspomóż mnie.
7 Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą moim * Panie, nie zwlekaj. (Ps 69, 2-6)


JUTRZNIA - Niedzieli Zmartwychwstania

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm IX

1 Śpiewajcie Panu pieśń nową * bo cuda uczynił.
2 Poświęcił swego umiłowanego Syna prawicą swoją * i świętym swoim ramieniem.
3 Pan oznajmił swoje zbawienie * swoją sprawiedliwość objawił w obliczu narodów. (por. Ps 97,1-2)
4 W owym dniu zesłał Pan miłosierdzie swoje * a nocą pieśń jego. (por. Ps 41, 9a-b)
5 Oto jest dzień, który Pan uczynił * radujmy się w nim i weselmy. (Ps 117, 24)
6 Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana * Bóg jest Panem i zajaśniał nam. (Ps 117, 26a-27a)
7 Niech weselą się niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy się morze i to, co je napełnia *
będą cieszyć się pola i wszystko, co na nich się znajduje. (Ps 95, 11-12a)
8 Oddajcie Panu plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i cześć * oddajcie Panu chwałę Jego imienia.
(Ps 95, 7-8a)

Dotąd odmawia się od niedzieli Zmartwychwstania do święta Wniebowstąpienia codziennie,
we wszystkich godzinach z wyjątkiem nieszporów, komplety i prymy.
W nocy Wniebowstąpienia dodaje się następujące wersety:

9 Królestwa ziemskie, śpiewajcie Bogu * grajcie na cytrze Panu.
10 Grajcie na cytrze Bogu, który wstępuje na niebiosa * ku wschodowi.
11 Oto nada głosowi swemu mocne brzmienie, dajcie chwałę Bogu,
który jest nad Izraelem * wspaniałość Jego i moc wśród obłoków.
12 Przedziwny Bóg w świętych swoich * Bóg Izraela sam da moc i potęgę swemu ludowi,
błogosławiony Bóg (Ps 67, 33-36). Chwałą Ojcu.

I wiadomo, że ten psalm z podanymi wyżej wersetami odmawia się co dzień od Wniebowstąpienia
do oktawy Zesłania Ducha Świętego: na jutrznię, tercję, sekstę i nonę.
Chwała Ojcu dodaje się po błogosławiony Bóg, a nie w innym miejscu.
Także wiadomo, że w ten sposób odmawia się tylko jutrznię w niedzielę i główne święta
od oktawy Zesłania Ducha Świętego do Adwentu i od oktawy Objawienia Pańskiego
do Czwartku Wieczerzy Pańskiej, bo tego dnia Pan spożywał Paschę ze swymi uczniami;
można też na jutrznię lub na nieszpory odmawiać inny psalm, mianowicie:
Będę wysławiał Cię, Panie, itd. (Ps 29) jak jest w psałterzu;
i to od niedzieli Zmartwychwstania do święta Wniebowstąpienia, a nie później.


PRYMA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm: Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną ... - jak wyżej [Ps III]

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...


TERCJA, SEKSTA I NONA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm: Śpiewajcie ... - jak wyżej [Ps IX]


NIESZPORY

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm: Wszystkie narody ... - jak wyżej [Ps VII]CZĘŚĆ III: NA NIEDZIELE I GŁÓWNE ŚWIĘTA

Zaczynają się inne psalmy, które zebrał również św. Ojciec nasz Franciszek.
Odmawia się je zamiast poprzednich psalmów o Męce Pańskiej w niedziele i główne święta
od oktawy Zesłania Ducha Świętego do Adwentu i od oktawy Objawienia Pańskiego
do Czwartku Wieczerzy Pańskiej; należy uważać, aby odmawiać je w tym dniu,
ponieważ jest to Pascha Pańska.

KOMPLETA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm: Boże, wejrzyj ... - jak wyżej [Ps VIII]

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...


JUTRZNIA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm: Śpiewajcie ... - jak wyżej [Ps IX]


PRYMA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm: Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną ... - jak wyżej [Ps III]


TERCJA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm X

1 Radośnie wykrzykuj Bogu cała ziemio, mówcie psalm imieniu Jego * dajcie cześć Jego chwale.
2 Mówcie Bogu: jak przejmujące grozą są dzieła twoje, Panie * nieprzyjaciele Twoi będą Ci schlebiać
ze względu na wielką moc Twoją.
3 Niech wielbi Cię cała ziemia i gra Ci na cytrze * psalm niech mówi Twemu imieniu. (Ps 65, 1-4)
4 Wszyscy, którzy boicie się Boga, przyjdźcie, słuchajcie, a opowiem *
jak wielkie rzeczy uczynił mej duszy.
5 Do Niego wołałem moimi ustami * i z radością wysławiałem moim językiem. (Ps 65, 16-17 - R)
6 Wysłuchał głosu mego ze swego świętego przybytku * a moje wołanie przed Jego obliczem. (Ps 17, 7c-d)
7 Błogosławcie narody Pana naszego * i rozgłaszajcie Jego chwałę. (Ps 65, 8)
8 Będą błogosławione w Nim wszystkie pokolenia ziemi * wszystkie narody będą Go wysławiać.
9 Błogosławiony Pan Bóg Izraela * który sam działa wielkie cuda. (R)
10 Na wieki błogosławione imię Jego majestatu * i całą ziemię napełni Jego majestat;
niech się stanie, niech się stanie. (Ps 71, 17c-19)


SEKSTA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm XI

1 Niech wysłucha cię Pan w dniu utrapienia * imię Boga Jakuba niech cię otoczy opieką.
2 Niech ześle ci pomoc ze świętego [miejsca] * i ze Syjonu niech cię strzeże.
3 Niech pamięta o wszystkich twych ofiarach * a twoja ofiara całopalenia niech będzie tłusta.
4 Niech ci udzieli według twego serca * i każdy twój zamiar utwierdzi.
5 Będziemy się cieszyć z twego ocalenia * i doznamy wywyższenia w imieniu Pana Boga naszego.
(Ps 19, 6 - R)
6 Niech Pan spełni wszystkie twoje prośby, * teraz poznałem, że (Ps 19, 2-7)
Pan posłał Jezusa Chrystusa swego Syna * i będzie sądził ludy w sprawiedliwości. (Ps 9, 9b)
7 stał się Pan ucieczką dla ubogich, wspomożycielem w odpowiednim czasie, w utrapieniu *
i niech mają w Tobie nadzieję ci, którzy poznali Twe imię. (Ps 9, 10-11a - R)
8 Błogosławiony Pan, Bóg mój (Ps 143, 1b), bo stał się obrońcą moim i ucieczką moją *
w dniu mego utrapienia.
9 Będę Ci grał na cytrze, Wspomożycielu mój, bo Bóg moim obrońcą * Bogiem moim, miłosierdziem moim.
(por. Ps 58, 17c-18)


NONA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm XII

1 W Tobie, Panie, położyłem nadzieję, nie będę zawstydzony na wieki *
w sprawiedliwości Twojej uwolnij mnie i wyrwij mnie.
2 Nakłoń ku mnie Twego ucha * i zbaw mnie.
3 Bądź dla mnie Bogiem obrońcą i miejscem warownym * abyś mnie zbawił. (Ps 70, 1b-3b)
4 Ponieważ Ty jesteś otuchą moją, Panie * Panie, nadziejo moja od młodości mojej.
5 W tobie zostałem utwierdzony od poczęcia, od łona matki mojej Ty jesteś moim obrońcą *
w Tobie zawsze śpiewam. (Ps 70, 5-6)
6 Niech usta moje napełnią się czcią, abym śpiewał chwałę Twoją * przez cały dzień wielkość Twoją.
(Ps 70, 8)
7 Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawe jest Twoje miłosierdzie *
spójrz na mnie poprzez wielkość zmiłowań Twoich.
8 Nie odwracaj Twego oblicza od sługi Twojego * bo jestem w utrapieniu, wysłuchaj mnie szybko.
(Ps 68, 17-18)
9 Błogosławiony Pan, mój Bóg (Ps 143, 1b), bo stał się obrońcom moim i ucieczką moją *
w dniu mego utrapienia.
10 Będę Ci grał na cytrze, Wspomożycielu mój, bo Bóg moim obrońcą * Bogiem moim, miłosierdziem moim.
(por. Ps 58 17c-18)


NIESZPORY

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm: Wszystkie narody ... - jak wyżej [Ps VII]CZĘŚĆ IV: W CZASIE ADWENTU

Zaczynają się inne psalmy, zebrane również przez św. Ojca naszego Franciszka.
Odmawia się je zamiast poprzednich psalmów o Męce Pańskiej od Adwentu do wigilii Bożego Narodzenia,
a nie później.

KOMPLETA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm XIII

1 Dokądże, Panie, będziesz o mnie zapominał? * Dokądże będziesz odwracał oblicze Twoje ode mnie?
2 Jak długo będę chował zamiary w mej duszy * boleść w sercu moim przez dzień?
3 Dokądże mój nieprzyjaciel będzie wynosił się nade mnie? * Spójrz i wysłuchaj mnie, Panie, Boże mój.
4 Oświeć moje oczy, bym kiedy nie zasnął w śmierci * by nieprzyjaciel mój
kiedy nie powiedział: Przemogłem go.
5 Ci, którzy mnie uciskają, będą się radować, jeśli się zachwieję * lecz ja zaufałem Twemu miłosierdziu.
6 Moje serce rozraduje się w Twoim zbawieniu; będę śpiewał Panu, który mnie dobrem obdarzył *
i będę grał na cytrze imienia Najwyższego Pana. (Ps 12, 1-6)

Antyfona,

Święta Maryjo, Dziewico, ...


JUTRZNIA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm XIV

1 Będę Cię wysławiał, Panie, Ojcze najświętszy, Królu nieba i ziemi * ponieważ mnie pocieszyłeś.
2 Ty jesteś Bogiem, Zbawicielem moim * będę działał z ufnością i nie ulęknę się. (por. Iz 12, 1-2b)
3 Pan moją mocą i chwałą moją * i stał się moim zbawieniem. (Wj 15, 2a-b; Iz 12, 2c-d)
4 Prawica twoja, Panie, wsławiła się mocą, prawica Twoja, Panie, poraziła nieprzyjaciela *
i potęgą twojej chwały powaliłeś przeciwników moich. (por. Wj 15, 6-7a)
5 Niech zobaczą ubodzy i niech się radują * szukajcie Boga, a będzie żyła wasza dusza. (Ps 68, 33)
6 Niech Go sławią niebo i ziemia * morze i wszystko, co w nich się porusza.
7 Bo Bóg zbawi Syjon * i zostaną odbudowane miasta Judy. (R)
8 Zamieszkają tam * i wezmą je w dziedzictwo.
9 Posiądzie je potomstwo sług Jego * i miłujący Jego imię w nich zamieszkają. (Ps 68, 35-37)


PRYMA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm: Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną ... - jak wyżej [Ps III]


TERCJA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm: Radośnie wykrzykuj Bogu ... - jak wyżej [Ps X]


SEKSTA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm: Niech wysłucha cię ... - jak wyżej [Ps XI]


NONA

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm: W Tobie, Panie, położyłem nadzieję ... - jak wyżej [Ps XII]


NIESZPORY

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm: Wszystkie narody ... - jak wyżej [Ps VII]

Wiadomo także, że nie odmawia się całego psalmu, lecz tylko do wersetu:
Niech cała ziemia zadrży przed Jego obliczem. Należy pamiętać, by odmówić cały werset:
Składajcie ciała wasze. Po tym wersecie mówi się: Chwała Ojcu i w ten sposób odmawia się
nieszpory codziennie od Adwentu do wigilii Bożego Narodzenia.CZĘŚĆ V: W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA DO OKTAWY OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

NIESZPORY - na Boże Narodzenie

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, ...

Psalm XV

1 Wysławiajcie Boga, wspomożyciela naszego (Ps 80, 2a) * wykrzykujcie radosnym głosem Panu Bogu
żywemu i prawdziwemu. (por. Ps 46, 2b)
2 Bo Pan wysoki * straszliwy, Król wielki nad całą ziemią. (Ps 46, 3)
3 Bo najświętszy Ojciec z nieba, Król nasz, przed wiekami (Ps 73, 12a) posłał z wysoka
swego umiłowanego Syna * który narodził się z błogosławionej Dziewicy, świętej Maryi.
4 On zwrócił się do mnie: "Ty jesteś moim Ojcem" * a ja go uznam za pierworodnego,
wywyższonego ponad królów ziemi. (por. Ps 88, 27a. 28)
5 W owym dniu zesłał pan miłosierdzie swoje * a nocą pieśń Jego. (por. Ps 41, 9a-b)
6 Oto dzień, który Pan uczynił * radujmy się w nim i weselmy. (Ps 117, 24)
7 Ponieważ najświętsze, umiłowane Dziecię zostało nam dane i narodziło się dla nas
(por. Iz 9, 6) w drodze i położone zostało w żłobie * bo nie miało miejsca w gospodzie. (por. Łk 2, 7)
8 Chwała na wysokościach Panu Bogu * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. (por. Łk 2, 14)
9 Niech weselą się niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy się morze i to,
co je napełnia * będą cieszyć się pola i wszystko, co na nich się znajduje. (Ps 95, 11-12a)
10 Śpiewajcie Mu pieśń nową * śpiewaj Panu, ziemio cała. (Ps 95, 1)
11 Bo Pan jest wielki i godny wielkiej chwały * straszliwy ponad wszystkich bogów. (Ps 95, 4)
12 Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i cześć * oddajcie Panu chwałę Jego imienia.
(Ps 95, 7-8a)
13 Składajcie ciała wasze w ofierze i dźwigajcie Jego święty krzyż *
i zachowujcie aż do końca Jego najświętsze przykazania. (por. Łk 14, 27; 1 P 2, 21)

Wiadomo, że ten psalm odmawia się we wszystkich Godzinach od Bożego Narodzenia
do oktawy Objawienia Pańskiego. Jeśli ktoś chciałby odmawiać to Oficjum św. Franciszka,
odmawia się je w ten sposób: na początku mówi się Ojcze nasz z modlitwami pochwalnymi:
Święty, Święty, Święty. Po skończeniu modlitw pochwalnych z oracją zaczyna się antyfonę,
jak wyżej: Święta Maryjo z psalmem przeznaczonym dla każdej Godziny dnia i nocy.
I należy je odmawiać z wielkim uszanowaniem.

Bazylika św. Franciszka w Asyżu

    Bazylika jest pierwszą świątynią kultu i chwały św. Franciszka na ziemi. Wraz z przyległym do niej Świętym Konwentem została ogłoszona głową i matką całego zakonu Minorytów (Grzegorz IX, 22 IV 1230). Opiekują się nią Bracia Mniejsi Konwentualni, którzy przez wzgląd na cześć powszechną i czysty geniusz Świętego zatroszczyli się również o wygląd zewnętrzny całego monumentalnego zespołu, przyozdabiając go cennymi dziełami wszystkich odradzających się sztuk włoskich.
Do Bazyliki Świętego Franciszka wchodzi się przez niższy z dwóch kościołów. Wejście prowadzi z placu dolnego. Nad pięknie ozdobionymi drzwiami widnieje napis: „Odpust zupełny codziennie na zawsze”, który nadaje powagi i świętości temu miejscu. Przechodząc przez kaplicę św. Sebastiana, św. Katarzyny, św. Marcina, Niepokalanego Poczęcia, św. Marii Magdaleny, św. Antoniego i św. Stefana, podziwiamy przepiękne, malowane na ścianach, freski przedstawiające żywoty świętych. Mieszczą się tu dzieła wybitnych architektów i malarzy m.in. Gubbio, Bologna, Bartolo, San Francisco, Martini, Bonino, Giotto, Sermei.
Następnie schodami w dół dochodzi się do grobu Świętego Franciszka. Bardzo prosty wystrój pomieszczenia sprzyja refleksji i modlitwie. Ciało świętego znajduje się w sarkofagu pod kamienną przykrywą. Po zwiedzeniu krypty docieramy schodami do transeptu, zdobionego freskami ucznia Giotta oraz samego artysty. Sklepienie przedstawia sceny, mające na celu unaocznić wartości, którymi kierował się Święty – czystość, ubóstwo, posłuszeństwo.
Kościół górny zbudowany został z białego kamienia w stylu gotyckim. Jego wnętrze zdobi wspaniały portal oraz cykl fresków w 28 obrazach przedstawiających życie Świętego Franciszka. Autorem jest Giotto, który obrazami rozsławił to miejsce na cały świat. Warto wejść również na teren zakonu, aby zobaczyć refektarz (wielki portyk), salę Kapituły i salę Papieską. Najbardziej okazale bryłę katedry widać zza trawnika, na którym widnieje gołąbek i napis PAX (pokój). Oczom naszym ukaże się w całej okazałości 54-metrowa wieża na planie kwadratu, będąca dzwonnicą.

podaruj

Podaruj nam
1% swojego
podatku
archiwum Historia
Wydarzenia
Galerie
Akcje